tisdag 20 maj 2014

Se Resenärerna!

På tisdag i nästa vecka, den 27:e maj, kommer det gå att se filmerna Resenärerna hela dagen på Vaksala Torg i Uppsala.
Tillsammans med fem andra arbetsplatser inom skapande daglig verksamhet inom Uppsala kommun hålls "Sommarsalong" i och runt ett tält på torget bredvid Musikens Hus kl 10-17.
Förutom att Resenärerna rullar igång varje hel timme går det att titta på konst i flera olika tekniker, lyssna på poesi, köpa Fredrik Sederholms fotobok från Resenärerna,  fynda ett hantverk, prova på qigong och ta en fika.
Vi har beställt vackert väder så det finns inga ursäkter att inte dyka upp!


måndag 12 maj 2014

Nya filmplaner!

I april skickades en ny ansökan in till Allmänna Arvsfonden!

Den här gången vill vi göra en fiktiv dokumentär om en tid av repetitionsarbete på Teater Blanca. Pjäsen som repeteras är Tjeckovs Måsen och mycket fokus kommer läggas på alla olika roller som finns, på scenen och utanför den. Det handlar om de roller skådespelarna får sig tilldelade eller har valt, det handlar om regissörens roll och det handlar om våra roller i samhället-självvalda eller tilldelade. Vem regisserar egentligen vem, vem bestämmer egentligen och vem har tolkningsföreträde?

Det här projektet är både längre och större än Resenärerna. Istället för 14 inspelningsdagar kommer vi ägna 60 dagar åt inspelning och även lägga mer tid på efterbearbetning och klippning.
Ensemblen kommer vara delaktig i alla delar av processen och det har redan nu tagits kontakt med studieförbund för att fördjupa kunskaperna, och ta tillvara på dem som redan finns, om vad som händer på och under en filminspelning.

Planen är att det är samma arbetslag som under Resenärerna till den nya filmen och
målgrupperna för den färdiga filmen kommer vara andra teatrar, skolor och tjänstemän.
Det är en stor utmaning och ett fantastiskt arbete vi står inför om Allmänna Arvsfonden beviljar oss bidrag.
Besked kommer i juni, bara en månads väntan kvar...