måndag 29 juni 2015

Positivt besked!

I måndags fick vi så till slut besked från Allmänna Arvsfonden på ansökan om år tre i projektet. Och beskedet var: Fortsätt!

Det kommer bland annat innebära mer tid och jobb för postproduktionen av filmen. Det har visat sig att de tre olika ljudbilderna i de tre olika "delarna" i filmen kräver mer genomarbetade övergångar än förväntat. Nu finns resurser och tid att lägga på dessa övergångar så att orgelmusik, dragspelsmusik och syntmusik kan flyta in i varandra utan att skava.
Beskedet kommer också att innebära att den här bloggen med säkerhet kommer fortleva åtminstone året ut.
Beskedet möjliggör också ett stort slutseminarium på UKK (Uppsala Konsert och Kongress) i december. Det kommer bli en Grand Finale där Teater Blanca visar och redovisar vad som har gjorts, vad som görs och vad som kan göras. En arbetsgrupp har redan tillsatts och består av Lotte och fyra av Blancas skådespelare och de har innan semestern påbörjat arbetet med att bjuda in gäster. Hittills är bland andra kulturministern Alice Bah Kuhnke, Kronprinsessan Victoria, skådespelaren Göran Engman, artisten Carola, ärkebiskop Antje Jackelén och statsminister Stefan Löfven inbjudna. Även lokala politiker, ledare för myndigheter och organisationer, teaterpersonligheter och en massa andra kommer att bjudas in.

Arbetsgruppen för seminariet som kommer äga rum i december
Under seminariet kommer alla Blancas skådespelare att delta, studiecirklarna kommer att redovisas i en utställning och inbjudna föreläsare kommer att prata utifrån teman som arbetsrätt, demokrati och mänskliga rättigheter.

Och sist men inte minst kommer det bli en storslagen filmpremiär i november!

Utöver allt detta kommer flera föreställningar av Måsen att visas för både allmänheten och skolor.
Vi ser fram emot en händelserik höst, men först tar vi lite semester.
Glad sommar!

onsdag 17 juni 2015

Tranströmerkvällen

Över 50 personer hade sökt sig till Teater Blanca för att delta under tisdagskvällen som var tillägnad Tranströmers poesi och förutom 7 av Blancas egna skådespelare stod ytterligare ett 15-tal personer på scenen och reciterade Tranströmers dikter.
Berit och Ester var två av Blancas skådespelare som reciterade Tranströmerdikter under tisdagskvällen

Ragnar läste dikten Eldklotter

Totalt lästes Tranströmers verk på inte bara sju (som det stod i inbjudan) utan nio (!) olika språk under kvällen.

Det spelades även livemusik och två bitar ut Blancas kortfilm Resenärerna där fragment av Tranströmerdikter finns med visades.

Filip ur Resenärerna
Det blev en väldigt fin och lyckad kväll och planen är att Litteraturcentrum och Teater Blanca ska samarbeta kring fler kvällar tillägnade kända poeter och deras verk framöver. Namn som nämnts är Elsie Johansson och Gustaf Fröding.

torsdag 11 juni 2015

Nytt rekord!

I dagarna har Teater Blancas Vänners fått sin 25:e medlem! Kan vi öka medlemsantalet till det dubbla innan året är slut?

Bli medlem du också genom att betala in 100 kr till plusgirokonto 72 44 06-4, skicka samtidigt ett mejl till blancasvanner@gmail.com där du anger namn, adress och telefonnummer. Om du vill går det bra att betala in medlemsavgiften för mer än ett år framåt

Teater Blancas Vänner startade hösten 2014 och är en ideell förening som vill främja Teater Blancas skådespelare och verksamheter knutna till arbetet på teatern. Vi vill ta vid där kommunen inte längre räcker till. Vi vill kunna erbjuda studieresor, blommor på premiären och kunna söka externa bidrag som gagnar skådespelarna i verksamheten.


tisdag 2 juni 2015

Blanca hyllar Tranströmer

Tisdagen den 16 juni klockan 19 kommer en hyllningskväll för Tomas Tranströmer hållas på Teater Blanca. Hälften av Blancas ensemble och andra inbjudna gäster kommer läsa dikter av Tranströmer på minst sju olika språk. Delar av Resenärerna, där strofer ur Tranströmers dikter finns med, kommer att visas. Arrangemanget är ett samarbete med Litteraturcentrum.


Tomas Tranströmer var en svensk poet, översättare och psykolog. Han föddes 1931 i Stockholm och debuterade med diktsamlingen "17 dikter" 1954. De tjugotal verk han gav ut har översatts till ett sextiotal språk. Tranströmer drabbades av en stroke 1990 men fortsatte trots svårigheter med bland annat afasi och förlamning i kroppens högra sida att skapa poesi.
År 2011 tilldelades Tranströmer Nobelpriset i litteratur ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”.
Den 26 mars 2015 avled Tranströmer efter en kortare tids sjukdom. Han blev 83 år gammal.