torsdag 17 november 2016

Gör en viktig insats

Teater Blanca vill fortsätta nå högre höjder och för att göra det behövs den ideella stödföreningen Teater Blancas Vänner. Som en del av Uppsala kommun kan teatern inte själva söka finansiellt stöd utifrån, det är däremot möjligt för Teater Blancas Vänner.

För att föreningen ska kunna verka och växa behövs ett antal medlemmar som kan tänka sig att sitta i styrelsen. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av föreningsarbete. Att sitta i styrelsen innebär ungefär en timmes möte var tredje månad och ett par mail däremellan.
Styrelsen går såklart gratis på alla Teater Blancas föreställningar och evenemang.

Visa ditt intresse genom att maila till blancasvanner@gmail.com
Genom att vara medlem i Teater Blancas Vänner kan du stötta Teater Blancas arbete och skådespelare. Som medlem får du information om vad som händer på Blanca samt rabatter på föreställningar, filmer, böcker och andra produkter.
Medlemsavgiften är 100 kr/kalenderår som oavkortat går till att stödja Teater Blancas intressen.

Bli medlem i Teater Blancas Vänner genom att sätta in 100 kr till plusgirokonto 722 44 06-4. Skicka samtidigt ett mail till blancasvanner@gmail.com så vi vet att det var du som betalade in medlemsavgiften. Det går bra att betala för flera år i taget om man vill det.

Varmt välkommen att delta i ett viktigt kulturarbete