onsdag 27 april 2016

Integrerad dans med Spinn

Mellan föreställningar, repetitioner, filmvisningar och föreläsningar var vi tre stycken från Blanca som i början av april hade förmånen att få gå på ett seminarium med Danskompaniet Spinn från Göteborg.
Spinn startade 2010 och är Sveriges första integrerade danskompani, vilket innebär att det är ett kompani med professionella dansare både med och utan funktionsnedsättningar.
Vi fick först ta del av föreställningen Doris&Lo med dansarna Emilia Wärff och Hannah Karlsson. En föreställning om att trots att vi är olika och har olika funktioner är vi egentligen mest lika. En nedtonad föreställning som ändå inte saknar tempo. En föreställning där Emilias rullstol tydligt blir en tillgång, där gammal och ung har närkontakt och publiken sitter knäpptyst.

Emilia Wärff och Hannah Karlsson. Foto Anna Bergström.(från Spinns hemsida)

En av maskerna som användes i föreställningen Doris&Lo
 Vi var en blandad grupp bestående av sjukgymnaster, personal på boenden, en hälsocoach, handledare i daglig verksamhet med flera och alla blev vi meddragna i olika fysiska inslag under presentationen av Spinn. Vi fick också i par, varav den ena hade ögonbindel, leda runt varandra och "presentera" omgivningen. Först fick vi prata och sedan leda den andre några minuter under tystnad. Det var en spännande och ny upplevelse.

Chatarina får använda andra sinnen än synen för att upptäcka sin närmiljö, med stöd av en ledsagare

Spinn tycker liksom Blanca att funktionshinder inte är en egenskap och de liksom vi tycker att det är märkligt att unga, starka, friska kroppar ska vara de som har företräde att på scenen berätta om den mänskliga existensen.

Lägg Danskompaniet Spinn på minnet och har du chansen-gå och se dem!

Läs mer om Spinn och deras verksamhet här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar