måndag 29 juni 2015

Positivt besked!

I måndags fick vi så till slut besked från Allmänna Arvsfonden på ansökan om år tre i projektet. Och beskedet var: Fortsätt!

Det kommer bland annat innebära mer tid och jobb för postproduktionen av filmen. Det har visat sig att de tre olika ljudbilderna i de tre olika "delarna" i filmen kräver mer genomarbetade övergångar än förväntat. Nu finns resurser och tid att lägga på dessa övergångar så att orgelmusik, dragspelsmusik och syntmusik kan flyta in i varandra utan att skava.
Beskedet kommer också att innebära att den här bloggen med säkerhet kommer fortleva åtminstone året ut.
Beskedet möjliggör också ett stort slutseminarium på UKK (Uppsala Konsert och Kongress) i december. Det kommer bli en Grand Finale där Teater Blanca visar och redovisar vad som har gjorts, vad som görs och vad som kan göras. En arbetsgrupp har redan tillsatts och består av Lotte och fyra av Blancas skådespelare och de har innan semestern påbörjat arbetet med att bjuda in gäster. Hittills är bland andra kulturministern Alice Bah Kuhnke, Kronprinsessan Victoria, skådespelaren Göran Engman, artisten Carola, ärkebiskop Antje Jackelén och statsminister Stefan Löfven inbjudna. Även lokala politiker, ledare för myndigheter och organisationer, teaterpersonligheter och en massa andra kommer att bjudas in.

Arbetsgruppen för seminariet som kommer äga rum i december
Under seminariet kommer alla Blancas skådespelare att delta, studiecirklarna kommer att redovisas i en utställning och inbjudna föreläsare kommer att prata utifrån teman som arbetsrätt, demokrati och mänskliga rättigheter.

Och sist men inte minst kommer det bli en storslagen filmpremiär i november!

Utöver allt detta kommer flera föreställningar av Måsen att visas för både allmänheten och skolor.
Vi ser fram emot en händelserik höst, men först tar vi lite semester.
Glad sommar!

1 kommentar: