fredag 7 oktober 2016

Blickar bakåt

Det är roligt att titta bakåt i bildarkiven och se vad vi har gjort i oktober för ett, två och tre år sedan.

För tre år sedan spelades hela Resenärerna in på en månad. Vi hade tur med vädret och trots att det blev ganska kyligt för skådespelarna att stå och vänta hade vi mest uppehåll och kunde spela in utomhus alla dagar som vi planerat.
Resenärerna var Blancas första film och mycket var nytt och spännande. Filmen spelades in på olika ställen i Uppsala, bland annat i Mikaelsparken, på gamla kyrkogården, Vaksala torg, järnvägsstationen och universitetsaulan.
Under några dagar blev Teater Blanca till Studio Blanca medan ljudet till filmen spelades in.

Rekvisita till Resenärerna

Första inspelningsdagen av Resenärerna i oktober 2013

Inspelning av Resenärerna på gamla kyrkogården

Eva och Chatarina under inspelningen av Resenärerna

Filip filmas av Albin till Resenärerna

På järnvägsstationen i Uppsala

Berit och PO filmas på järnvägsstationen

Filip i universitetshuset under inspelningarna av Resenärerna

Väntan mellan inspelningar av Resenärerna i universitetshuset

Ljudinspelningar till Resenärerna

För två år sedan påbörjade vi i oktober filmningen av Blancas andra film-långfilmen Efter Måsen. Även här var vi mycket utomhus runt om i Uppsala och trots höstkylan hade vi väldigt roligt. Fyrisån, Vaksala torg och Mikaelsparken fick vara kulisser till Arkadinas, Ninas och Konstantins gräl, funderingar och kärlek.
Teaterföreställningen Måsen spelades några gånger i oktober efter en bejublad premiär på Teater Blanca i september.

Ester och Eva filmas av Albin i Mikaelsparken till Efter Måsen

Rökeffekter skapas i Mikaelsparken

Eva som Arkadina i Mikaelsparken

Kvällsarbete i Mikaelsparken

Förberedelse av inspelning vid Fyrisån

En båt hyrdes för att kunna filma utifrån vattnet

Ragnar och PO filmas på ett grått Vaksala torg
Måsen på Teater Blanca

För ett år sedan pendlade Chatarina till Stockholm då och då för att hjälpa till med klippningen av Efter Måsen. För oss lekmän kunde klipparen Kersti utöva magi med det filmade materialet.
Måsen spelades under en tredje säsong, fortfarande bejublad av publiken, trots att skådespelarna började tröttna lite på pjäsen.
Vi hade också en diktkväll tillägnad Elsie Johansson tillsammans med Litteraturcentrum Uppsala som blev väldigt uppskattad. Inte minst av Elsie Johansson själv som uttryckte att det var något av det bästa hon upplevt.
Teater Blancas skådespelare Filip blev filmad av SVT Uppsala för att vara med i inslaget Hej upplänning!

Chatarina och Kersti fullt upptagna med klipparbetet av Efter Måsen

Måsen på Teater Blanca

Diktkväll tillägnad Elsie Johansson

Filip var med i Hej Upplänning! på SVT Uppsala
I år funderar och diskuterar vi vad som ska bli nästa projekt, en Harry Martinsson-kväll planeras och arbetet med att lansera filmerna Resenärerna och Efter Måsen är i full gång. Vi sitter sällan sysslolösa på Blanca!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar